da dolce 香港製造雪糕 (10杯加送2杯) (品牌直送)

da dolce 香港製造雪糕  (10杯加送2杯) (品牌直送)
da dolce 香港製造雪糕  (10杯加送2杯) (品牌直送)
da dolce 香港製造雪糕  (10杯加送2杯) (品牌直送)
da dolce 香港製造雪糕  (10杯加送2杯) (品牌直送)
da dolce 香港製造雪糕  (10杯加送2杯) (品牌直送)
da dolce 香港製造雪糕  (10杯加送2杯) (品牌直送)
da dolce 香港製造雪糕  (10杯加送2杯) (品牌直送)
da dolce 香港製造雪糕  (10杯加送2杯) (品牌直送)

da dolce

預計在 7至10工作天內送達
$280.00 
產品編號 dadolce

**下單及付款後請到 https://www.mamaishop.com/pages/da_dolce 選擇雪糕口味及填寫送貨資料

雪糕會於訂單確認後五個工作天內送貨,送貨前會有專人聯絡安排送貨日期

-20多年歷史嘅香港品牌da dolce
雪糕又香又滑,有21款
-原價$280 / 10杯,依家加送2杯‼️
-包送貨 (離島除外)

雪糕口味🍨
1. 朱古力99 
2. 荔枝 
3. 榛子
4. 薄荷朱古力
5. 雲呢嗱
6. 曲奇脆脆 
7. 黑芝麻 
8. 緑茶
9. 椰子
10. 霖酒提子
11. 士多啤梨乳酪 
12. 藍莓乳酪
13. 蜜桃乳酪
14. 野莓乳酪 
15. 芒果雪芭
16. 桑莓雪芭
17. 番石榴雪芭
18. 豆腐雪芭 
19. 開心果
20. 榴槤
21. 伯爵茶