GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送)

GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop
GB Gold 2018 Pockit Plus + 手推車 (品牌直送) - mamaishop

GB

預計在 7至10工作天內送達
$2,239.00 $2,490.00
產品編號 GB-PLUS-618000779

【貨品規格】

【開啟尺寸】大約長71 X 闊47 X 高101厘米 (+/- 1厘米)
【收摺尺寸】大約長32 X 闊20 X 高50.5厘米 (+/- 1厘米)
【最小收摺尺寸】大約長32 X 闊20 X 高38厘米 (+/- 1厘米) 
【重量】5.6公斤
【承重】17公斤

憑藉其卓越的創新設計,gb Pockit +是最小的折疊嬰兒車之一,是旅行時的理想選擇。只需要2個步驟,此輕便的嬰兒車便可變一件小包裹,可以儲放於飛機及火車上的頭頂行李箱內。舒適的靠背調整功能,推車更可用作為2合1 出行裝備及自行企立的功能,Pockit+是城市中旅行的好幫手。

-調整靠背:舒適及多角度靠背調整適合每一個小孩的需要
-從直立到斜卧位置,使用座背後的調節帶可容易調整座位角度
-只需2個步驟,便可把手推車收摺到細小,如手袋型狀,亦可存放在飛機或地鐵火車上頭頂的行李架內
-前輪360度轉向:敏捷和輕鬆的旋轉輪使在繁忙的街道上和轉彎都變得更容易
-當使用在不平坦表面上,亦可把它們鎖定增加穩定性
-自動收摺鎖:當收摺後,自動收摺鎖可把Pockit+固定在收摺模式使運送或收藏更容易
-單手推動:可使用單手推控,方便又輕鬆
-收摺後可自企立:Pockit+收摺後仍可自行企立,在餐廳或存放於家中更慳位
-可調整五點式安全帶
-椅套可拆除清洗